Podmínky ke klubové testaci se stávající SPZ

Předpokladem je, že testované vozidlo musí být vyrobeno do r.v. 1987 ( platí pro rok 2017 ).

 1. Vozidlo musí mít platnou prohlídku v STK a emise
 2. Vozidlo musí být v původním stavu v jakém opustilo mateřskou továrnu ( W116 280SE automatic = 116 024… specifikace dle VIN musí odpovídat karosérie, motor i převodovka, a další výbava)
 3. Vozidlo nesmí trpět korozí a musí být ve velmi dobrém optickém stavu
 4. Fólie na sklech, továrně nedodávané doplňky a jiné amatérské úpravy nejsou povoleny
 5. Interiér nesmí být poškozen (potrhané čalounění apod.)
 6. Při výměně karosérie, musí být tato změna zapsána a provedena do roku 1985 (nově viz výše !!) ve velkém TP.
 7. Doklady vozidla musí odpovídat skutečnosti.
 8. U typů vyráběných od roku 1978 ( R/C107, W123, W126 ) je nutné předložit datakartu od výrobce vozidla.
 9. 3 sady foto 6x9 ( zleva zepředu a zprava zezadu) Příklady fotografií viz dole.pop
 10. Při prohlídce se vyžaduje kopie velkého TP a ORV.
 11. Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla (modrou tužkou)
 12. Kopie kupní smlouvy nebo jiný doklad o nabytí vozidla.


Příspěvky za každou registraci: člen MBK 300 Kč, nečlen MBK 2000  Kč


Podmínky ke klubové testaci veteránské ZRZ (zvláštní registrační značka)

 1. Vozidlo musí být vyrobeno do r.v. 1987 ( platí pro rok 2017 )
 2. Při klubové testaci bude kontrolováno dle vyhlášky 355/2006 Sb.
 3. Vozidlo musí být v původním stavu v jakém opustilo výrobní závod ( W116 280SE automatic = 116 024… specifikaci dle VIN musí odpovídat karosérie, motor i převodovka, a další výbava )
 4. Vozidlo nesmí trpět korozí a musí být ve velmi dobrém optickém stavu
 5. Fólie na sklech, továrně nedodávané doplňky a jiné amatérské úpravy nejsou povoleny
 6. Interiér nesmí být poškozen ( potrhané čalounění apod. )
 7. Výměna karosérie za stejnou je povolena , pokud je výměna provedena do roku 1982, vozidlo musí být původní
 8. Vlastník vozidla je povinen doložit orig. dostupné doklady k vozidlu
 9. U typů vyráběných od roku 1978 ( R/C107, W123, W126 ) je nutné předložit datakartu vozidla od výrobce vozidla
 10. 6 sad foto 6x9 ( zleva zepředu, zprava zezadu )
 11. Po úspěšné klubové testaci bude vozidlo přistaveno ke krajské testaci. Od 1.7.2006. dle zákona 56/2001 Sb., bude vlastník žádá o ZRZ na obecním úřadě se sídlem v kraji kde je vystaven na základě potvrzené klubové a krajské testace, Průkaz HV
 12. Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla (modrou tužkou)
 13. Všechny testace platí vždy do 31.5. následujícího roku a vlastník HV je povinen absolvovat každoročně klubovou i krajskou testaci na prodloužení platnosti a tech. způsobilosti  k provozu na pozemních komunikacích.

Příspěvky za každou registraci: člen MBK 300 Kč, nečlen MBK 2000  Kč.

Pozn. při převodu je třeba prozatím počítat s placením poplatku za ekologickou likvidaci.

Příklad fotografií

Další instrukce k fotografiím:

- formát foto musí být 6 x 9 cm

- pozadí musí být kontrastrní k barvě karoserie a nesmí splývat s vozem

- před vozem nebo na voze se nesmí nacházet žádné předměty ani osoby aby byla viděl celá karoserie.