Podmínky pro klubovou testaci se stávající regiistrační značkou

Předpokladem je, že testované vozidlo musí být vyrobeno do r.v. 1992 včetně( platí pro rok 2022 ).

 1. Vozidlo musí mít platnou prohlídku v STK a emise
 2. Vozidlo musí být v původním stavu v jakém opustilo mateřskou továrnu ( W116 280SE automatic = 116 024… specifikace dle VIN musí odpovídat karosérie, motor i převodovka, a další výbava)
 3. Vozidlo nesmí trpět korozí a musí být ve velmi dobrém optickém stavu
 4. Fólie na sklech, továrně nedodávané doplňky a jiné amatérské úpravy nejsou povoleny.
 5. Interiér nesmí být poškozen (potrhané čalounění apod.)
 6. Při výměně karosérie, musí být tato změna zapsána a provedena do roku 1989 (nově viz výše !!) ve velkém TP.
 7. Doklady vozidla musí odpovídat skutečnosti.
 8. U typů vyráběných od roku 1978 ( R/C107, W123, W126 ) je nutné předložit datakartu od výrobce vozidla.
 9. 4 sady foto 6x9 (zleva zepředu a zprava zezadu) Příklady fotografií viz níže
 10. Při prohlídce se vyžaduje kopie velkého TP a ORV.
 11. Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla vyplní komisař elektronicky a vytiskne
 12. Kopie kupní smlouvy nebo jiný doklad o nabytí vozidla.
 13. Všechny testace platí vždy 2 roky od poslední klubové testace (prodloužení po dvou letech je za 500,-Kč, nečlen 1.000,-Kč)


Poplatky za každou Žádost o testování vozů Mercedes-Benz: člen MBK 1.500,- Kč, nečlen MBK 3.000,- Kč


Poplatky za každou Žádost o testování vozů jiných značek: člen MBK 2.000,- Kč, nečlen MBK 3.000,- Kč

+ vždy poplatek FKHV za žádost: 300,- Kč


Podmínky pro klubovou testaci na veteránské ZRZ (zvláštní registrační značka)

 1. Vozidlo musí být vyrobeno do r.v. 1992 ( platí pro rok 2022 ) včetně.
 2. Při klubové testaci bude kontrolováno dle vyhlášky 355/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů
 3. Vozidlo musí být v původním stavu v jakém opustilo výrobní závod ( W116 280SE automatic = 116 024… specifikaci dle VIN musí odpovídat karosérie, motor i převodovka, a další výbava )
 4. Vozidlo nesmí trpět korozí a musí být ve velmi dobrém optickém stavu
 5. Fólie na sklech, továrně nedodávané doplňky a jiné amatérské úpravy nejsou povoleny
 6. Interiér nesmí být poškozen ( potrhané čalounění apod. )
 7. Výměna karosérie za stejnou je povolena , pokud je výměna provedena do roku 1992 a úředně povolena
 8. Vlastník vozidla je povinen doložit orig. dostupné doklady k vozidlu
 9. U typů vyráběných od roku 1978 ( R/C107, W123, W126 ) je nutné předložit datakartu vozidla od výrobce vozidla
 10. 6 sad foto 6 x 9 ( 6x zleva zepředu, 6x zprava zezadu )
 11. Po úspěšné klubové testaci bude vozidlo přistaveno ke krajské testaci u předsedy KTK příslušného kraje. Od 1.7.2006. dle zákona 56/2001 Sb., bude vlastník žádá o ZRZ na obecním úřadě se sídlem v příslušném kraji bydliště vlastníka, a to na základě potvrzené klubové a krajské testace a je mu vydán, Průkaz HV a tabulky ZRZ
 12. Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla vyplní komisař elektronicky a vytiskne
 13. Všechny testace platí vždy 2 roky od poslední krajské testace a vlastník HV je povinen absolvovat každé 2 roky klubovou aj krajskou testaci na prodloužení platnosti a tech. způsobilosti  k provozu na pozemních komunikacích.(prodloužení po dvou letech je za:
  - pokud je vozidlo v Informačním systému FKHV
  500,Kč, nečlen 1.000,-Kč
  - pokud není tak je poplatek za
  800,-Kč a nečlen 1.300,-Kč)

 

Poplatky za každou Žádost o testování vozů Mercedes-Benz: člen MBK 1.500,- Kč, nečlen MBK 3.000,- Kč


Poplatky za každou Žádost o testování vozů jiných značek: člen MBK 2.000,- Kč, nečlen MBK 3.000,- Kč

 

Poplatek za krajskou testaci (platí se FKHV):

člen sdružení FKHV 1.000,- Kč

nečlen sdružení FKHV 2.000,- Kč

+ vždy poplatek FKHV za žádost: 300,- Kč

 

Poplatek za prodloužení krajské testace (platí se FKHV) :

člen sdružení FKHV 400,- Kč

nečlen sdružení FKHV 600,- Kč

 

 

1.     Pozn. při prodeji HV  musí nový majitel si nechat udělat novou testaci, a původní vlastník musí vozidlo  předtím vyřadit z registru HV na obecním úřadě se sídlem v příslušném kraji dle bydliště původního vlastníka .

2.     V případě prodeje a převodu HV , které je v registru sil.vozidel ( na tzv „bílých“ značkách ) musí nový vlastník udělat pro odpuštění eko poplatku klubovou testaci a tu předložit na obecním úřadě v sídle kraje, kde mu je vystaven doklad o HV, který potom uplatní při registraci tohoto vozidla do registru siln.vozidel. V případě takové terstace se vyžadují jen 3 sady výše zmíněných fotografií a vystavují se 3 žádosti . 1 žádost pro registr vozidel,1 žádost do archivu klubu a 1 žádost zůstává vlastníku HV.

3.     Podmínkou pro úspěšné klubové otestování HV v registru silničních vozidel je platná STK !

 

Příklad fotografií

Další instrukce k fotografiím:

- formát foto musí být 6 x 9 cm

- pozadí musí být kontrastní k barvě karoserie a nesmí splývat s vozem

- před vozem nebo na voze se nesmí nacházet žádné předměty ani osoby aby byla vidět celá karoserie.

 

Další důležité informace na stránkách Federace klubů historických vozidel ČR.

 

 

Testovací komise MBKČR KLTK (Klubová testační komise) 01-47:

Jan Horáček, předseda, jan.horacek@email.cz, tel 777 210 101

Ivan Fröhlich, místopředseda, ivanfre@volny.cz, 602 200 262

Radek Kadeřávek, člen KLTK, radekkaderavek@email.cz, 728 046 320

Ing. Jiří Kos, člen KLTK, jiri.kos2@centrum.cz, 739 531 624