Podmínky ke klubové testaci se stávající SPZ

Předpokladem je, že testované vozidlo musí být vyrobeno do r.v. 1989 ( platí pro rok 2019 ).

 1. Vozidlo musí mít platnou prohlídku v STK a emise
 2. Vozidlo musí být v původním stavu v jakém opustilo mateřskou továrnu ( W116 280SE automatic = 116 024… specifikace dle VIN musí odpovídat karosérie, motor i převodovka, a další výbava)
 3. Vozidlo nesmí trpět korozí a musí být ve velmi dobrém optickém stavu
 4. Fólie na sklech, továrně nedodávané doplňky a jiné amatérské úpravy nejsou povoleny
 5. Interiér nesmí být poškozen (potrhané čalounění apod.)
 6. Při výměně karosérie, musí být tato změna zapsána a provedena do roku 1989 (nově viz výše !!) ve velkém TP.
 7. Doklady vozidla musí odpovídat skutečnosti.
 8. U typů vyráběných od roku 1978 ( R/C107, W123, W126 ) je nutné předložit datakartu od výrobce vozidla.
 9. 4 sady foto 6x9 ( zleva zepředu a zprava zezadu) Příklady fotografií viz dole.pop
 10. Při prohlídce se vyžaduje kopie velkého TP a ORV.
 11. Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla vyplní komisař elektronicky a vytiskne
 12. Kopie kupní smlouvy nebo jiný doklad o nabytí vozidla.
 13. Všechny testace platí vždy 2 roky od poslední klubové testace (prodloužení po dvou letech je za 300,-Kč)


Příspěvky za každou Žádost o testování vozů Mercedes-Benz: člen MBK 600,- Kč, nečlen MBK 3000,- Kč


Příspěvky za každou Žádost o testování vozů jiných značek: člen MBK 1000,- Kč, nečlen MBK 3000,- Kč

 


Podmínky ke klubové testaci veteránské ZRZ (zvláštní registrační značka)

 1. Vozidlo musí být vyrobeno do r.v. 1989 ( platí pro rok 2019 )
 2. Při klubové testaci bude kontrolováno dle vyhlášky 355/2006 Sb.ve znění předpisů
 3. Vozidlo musí být v původním stavu v jakém opustilo výrobní závod ( W116 280SE automatic = 116 024… specifikaci dle VIN musí odpovídat karosérie, motor i převodovka, a další výbava )
 4. Vozidlo nesmí trpět korozí a musí být ve velmi dobrém optickém stavu
 5. Fólie na sklech, továrně nedodávané doplňky a jiné amatérské úpravy nejsou povoleny
 6. Interiér nesmí být poškozen ( potrhané čalounění apod. )
 7. Výměna karosérie za stejnou je povolena , pokud je výměna provedena do roku 1989 a úředně povolena
 8. Vlastník vozidla je povinen doložit orig. dostupné doklady k vozidlu
 9. U typů vyráběných od roku 1978 ( R/C107, W123, W126 ) je nutné předložit datakartu vozidla od výrobce vozidla
 10. 6 sad foto 6x9 ( 6x zleva zepředu, 6x zprava zezadu )
 11. Po úspěšné klubové testaci bude vozidlo přistaveno ke krajské testaci u předsedy KTK příslušného kraje. Od 1.7.2006. dle zákona 56/2001 Sb., bude vlastník žádá o ZRZ na obecním úřadě se sídlem v příslušném kraji bydliště vlastníka na základě potvrzené klubové a krajské testace je mu vydán, Průkaz HV a tabulky ZRZ
 12. Vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla vyplní komisař elektronicky a vytiskne
 13. Všechny testace platí vždy 2 roky od poslední Krajské testace a vlastník HV je povinen absolvovat každé 2 roky klubovou aj krajskou testaci na prodloužení platnosti a tech. způsobilosti  k provozu na pozemních komunikacích.

 

Příspěvky za každou Žádost o testování vozů Mercedes-Benz: člen MBK 600,- Kč, nečlen MBK 3000,- Kč


Příspěvky za každou Žádost o testování vozů jiných značek: člen MBK 1000,- Kč, nečlen MBK 3000,- Kč

 

 

1.     Pozn. při prodeji HV  musí nový majitel si nechat udělat novou testaci, a původní vlastník musí vozidlo  předtím vyřadit z registru HV na obecním úřadě se sídlem v příslušném kraji dle bydliště původního vlastníka .

2.     V případě prodeje a převodu HV , které je v registru sil.vozidel ( na tzv „bílých“ značkách ) musí nový vlastník udělat pro odpuštění eko poplatku klubovou testaci a tu předložit na obecním úřadě v sídle kraje, kde mu je vystaven doklad o HV, který potom uplatní při registraci tohoto vozidla do registru siln.vozidel. V případě takové terstace se vyžadují jen 3 sady výše zmíněných fotografií a vystavují se 3 žádosti . 1 žádost pro registr vozidel,1 žádost do archivu klubu a 1 žádost zůstává vlastníku HV.

3.     Podmínkou pro úspěšné klubové otestování HV  v registru silničních vozidel, je platná STK !

 

Příklad fotografií

Další instrukce k fotografiím:

- formát foto musí být 6 x 9 cm

- pozadí musí být kontrastrní k barvě karoserie a nesmí splývat s vozem

- před vozem nebo na voze se nesmí nacházet žádné předměty ani osoby aby byla viděl celá karoserie.

 

Další důležité informace na stránkách Federace klubů historických vozidel ČR.