KOLÍNE KOLÍNE JSME TU ZASE !!!!

Jak vidno,svatý Kryštof má své ovečky rád a i pro letošní jarní,již 23.setkání majitelů a příznivců automobilů značky Mercedes Benz přichystal krásné slunečné počasí. Nebe bylo bez mráčku a na kolínském náměstí zalité raním sluncem se začali sjíždět účastníci  srazu se svými mazlíčky. Realizační team MBK ČR vše jistil již od časných ranních hodin,aby vše probíhalo tak,jak má a že měl na pilno ! Registrací prošlo mnoho účastníků,kteří dostali potřebné instrukce k dnešní akci a mimo jiné i igelitovou tašku,která obsahovala propagační vateriály MBK,plakát s pozánkou na srpnové setkání na Seči a v neposlední řadě i skleněnou misku na polévku,která byla zároveň upomínkovým předmětem na dnešní den. Příjemným překvapením pro osádku registrace bylo to,že se do MBK ČR přihlásilo několik nových členů,kteří rozšíří řady klubu. Ani letos na náměstí nechyběly stánky s klobáskami od pana Kasardy a na mlsouny se tu smály voňavé koláčky a kremrole ,které se opět staly hitem letošního kolínského setkání. Nechyběla ani káva a minerální voda,které bylo v tomto počasí obzvláště třeba. Celý dopolední šum mimo krásného počasí doprovázela stylová swingová hudba,která ještě více umocňovala atmosféru dne.

Celá letošní akce proběhla pod záštitou  starosty města Kolín – pana  Bc.Rakušana, který přišel osobně pozdravit účastníky setkání. Za jeho vstřícný přístup a pochopení k této akci mu poděkoval za všechny účastníky setkání  Bedřich Danda.

MBK ČR pro účastníky letošního setkání v Kolíně nechal jako upomínku vyrobit pamětní listy,které nesly jméno každého jednoho účastníka a byly přítomným předány ještě před startem spanilé jízdy Mercedesů do Čáslavi.

Úderem poledne nastala ta chvíle,kdy se všechna auta seřadila do kolony a pomalu opouštěla kolínské náměstí. Celá spanilá jízda se dala za asistence městské policie a policie ČR do pohybu směrem k městu Čáslavi,kde setkání pokračovalo. Celý průjezd městem Kolín proběhl absolutně hladce,za což patří dík příslušníkům naší policie,kteří byli velmi vstřícní a s velkým pochopením celou akci zajišťovali , aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu. Před Čáslaví se bohužel kolona trhla,protože v místech příjezdu do Čáslavi byly prováděny práce na příjezdové komunikaci a proto zde byl omezen provoz a přesměrován na jinou komunikaci vedoucí do centra města. I pře tato úskalí se podařilo účastníkům dorazit na čáslavské náměstí včas a v plném počtu.

Po celé trase se projíždějící kolona Mercedesů setkávala s obdivnými pohledy kolemjdoucích či řidičů,projíždějících v protisměru. Komu a kdy se naskytne taková příležitost vidět tolik ,,fešáků´´ jedné značky pohromadě ?!   I město Čáslav nás přivítalo celé zalité sluncem,takže auta pěkně seřazená na čáslavském náměstí vypadala patřičně elegantně a noblesně.

A tady v Čáslavi na přijíždějící čekala výtečná gulášová polévka s křupavou houskou či voňavým chlebem. Zde přišly na řadu ony zmiňované polévkové misky,každý z účastníků dostal řádný příděl a když se mu podařilo projíst se až ke dnu,čekalo ho překvapení ve formě vybroušeného znaku MB na samém dně misky.

Tím zdaleka ještě ale akce nekončila ! Přítomné účastníky dnešního setkání přišel osobně pozdravit místostarosta města Čáslavi pan ing Jiří Havlíček. Ten také společně s prezidentem MBK ČR panem MUDr. Větvičkou předali ceny vítězům soutěže elegance .

Sluníčko  ubírá na intenzitě a pomalu se kloní k západu,na účastníky dnešního setkání majitelů a příznivců automobilů Mercedes Benz padá mírná únava z prožitků dnešního dne,nastává loučení.

První vozy startují na cestu k domovu a ozývají se zvuky klaksonu na rozloučenou ! To ten den zase utekl a na další jarní kolínské setkání si budeme muset počkat opět celý rok.

Takže hopsa hejsa do Kolína v roce 2012 !!!!!

 

Mirka Roškopská