Vedení Mercedes-Benz klubu ČR

pracuje dle stanov klubu a je fakticky prováděno prezidentem, víceprezidentem a výkonným výborem, který se skládá z členů klubu. Všechny složky vedení jsou voleny členským shromážděním, které se koná vždy na začátku kalendářního roku. Volební období je tři roky.

 Na 60. řádné členské schůzi Mercedes-Benz klubu ČR konané 7.1.2023 byl zvolený následující

 

Výkonný výbor MBK ČR:


Mgr. Petr Schweiner, prezident (petr.schweiner@mercedes-benz-klub.cz), 777 026 953

- vedení klubu

- poradce v oblasti právní

- organizace akcí

- viceprezident FKHV

 

Pavol Vávra, viceprezident (pavol.vavra@mercedes-benz-klub.cz), 773 136 316

- weby (www.mercedes-benz-klub.cz, Facebook, Twitter, Linked in)

- členská základna - přihlášky, vedení, změny, GDPR

- MB ClubCard, Mercedes Classic Magazin - Stuttgart

- organizace akcí

- delegát FKHV

 

Michal Vystrčko, tajemník (michal.vystrcko@mercedes-benz-klub.cz), 602 226 373

- marketing

- weby (Facebook, www.mercedes-benz-forum.cz, www.Instagram.com)

- organizace akcí

 

Ing. Ondřej Smolík, hospodář (ondrej.smolik@mercedes-benz-klub.cz), 602 344 833

- rozpočet

- účetnictví, pokladna, banka

- členská základna, GDPR

- organizace akcí

 

MUDr Jaroslav Větvička,člen výkonného výboru (jaroslav.vetvicka@mercedes-benz-klub.cz), 777 781 026¨

- organizace akcí


Jan Horáček, člen výkonného výboru (janhoracek@email.cz), 777 210 101

- předseda testační komise pro historické vozidla

- organizace akcí

 

Bedřich Danda, člen výkonného výboru (bedrich.danda@mercedes-benz-klub.cz), 724 342 777

- poradce v oblasti historických vozidel

- legislativa

- ÚAMK, KHV, OSA

- organizace akcí


Ing. Jiří  Kos, člen výkonného výboru (jiri.kos@mercedes-benz-klub.cz), 602 329 353

- organizace akcí

- zájezdy

- kalendář


Ivan Fröhlich, člen výkonného výboru, 602 200 262

- člen testační komise pro historické vozidla

- organizace akcí

 

Ota Matula, člen výkonného výboru

- organizace akcí

 

Petr Tuček, člen výkonného výboru

- organizace akcí

 

Michaela Ployerová, člen výkonného výboru

- oficiální fotograf MBKČR


 

 

 


Kontaktovat nás můžete přes kontaktní formulář.
Zápis z členské schůze je přiložen na odkazu dole.

Usnesení_2023

 


Přílohy