Vedení Mercedes-Benz klubu ČR

pracuje dle stanov klubu a je fakticky prováděno prezidentem, víceprezidentem a výkonným výborem, který se skládá z členů klubu. Všechny složky vedení jsou voleny členským shromážděním, které se koná vždy na začátku kalendářního roku. Volební období je tři roky.


Na 54. řádné členské schůzi Mercedes-Benz klubu ČR konané 7.1.2017 byl zvolený následující

 

Výkonný výbor MBK ČR:

 

MUDr Jaroslav Větvička, prezident

Jan Horáček, viceprezident

 

Ondřej Smolík, hospodář

Mgr.Petr Schweiner, poradce v oblasti právní

Bedřich Danda, poradce v oblasti historických vozidel

Michal Vystrčko, PR manažer

Ota Matula, organizace akcí

Vladimír Zemánek, organizace akcí

Ing Jiří  Kos, testační komise

Ivan Frohlich, poradce v oblasti technické

 

 


Kontaktovat nás můžete přes kontaktní formulář.
Zápis ze členské schůze je přiložen na odkazu dole.

Přílohy

Přílohy