Jak zaplatit členský příspěvek?

 

Jako každoročně připomínáme platbu členských příspěvků. Dle stanov klubu je jednou z podmínek členství v Mercedes-Benz klubu Česká republika též úhrada členského příspěvku.

 

Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 31. března daného kalendářního roku.


Neuhrazením členského příspěvku do tohoto data členství zaniká.


 

Nově přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek v plné výši za kalendářní rok bez ohledu na datum podání přihlášky.

 

 

Členské příspěvky (roční) činí:


900,- Kč/kalendářní rok pro individuální členy základní členství

1.300,- Kč/kal. rok pro rodinná členství

300,- Kč/rok pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu

400,- Kč/rok rodinné členství pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu (platí pro jednoho z nich)

 

Číslo účtu: 2031031001 kód banky: 5500 Raiffeisen BANK.
Variabilní symbol je číslo z Vaší klubové karty uvedené za CCR.
Členská MB karta bude od roku 2020 vyráběna i pro rodinného člena.(manželka, přítelkyně, manžel, přítel)

(Za rodinné členství se považuje i partnerství)

 

 

Individuální členství:
1x MBcards na slevy a vstup do MB Muzea, sleva při vstupu na akce klubu


Rodinné členství:

2x MBcards na slevy a vstup do MB Muzea pro osoby s MBcards, sleva při vstupu na akce klubu + sleva při vstupu na akce klubu pro další 1 osobu (manželka, přítelkyně, manžel, přítel)

 

Děti mají startovné na akce klubu stejné.

 Distribuce klubových karet na rok 2023-4 bude následující:
(karta z roku 2023 je platná i v roce 2024 - karty jsou platné dva roky)
Platnost vaší karty zkontrolujete na zadní straně karty kde je rok platnosti.

  • každé pondělí od 20:00 do 22:00 na schůzi MBKČR v zastoupení
    Mercedes-Benz na Stodůlkách (Praha)

  • na srazech Mercedes-Benz klubu ČR

  • individuálně dle domluvy e-mail : pavol.vavra@mercedes-benz-klub.cz