Jak zaplatit členský příspěvek?

 

Jako každoročně připomínáme platbu členských příspěvků. Dle stanov klubu je jednou z podmínek členství v Mercedes-Benz klubu Česká republika též úhrada členského příspěvku.

 

Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 31. března daného kalendářního roku. Ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti ještě na Jarním srazu v Kolíně 20. 4. 2019.

Neuhrazením členského příspěvku do tohoto data členství zaniká.


 

Nově přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek v plné výši za kalendářní rok bez ohledu na datum podání přihlášky.

 

 

Členské příspěvky (roční) na rok 2019 činí:
600,- Kč individuální členství
700,- Kč rodinné členství
300,- Kč individuální členství pro důchodce
400,- Kč rodinné členství pro důchodce

 

Číslo účtu: 2031031001 kód banky: 5500 Reiffensen banka.
Variabilní symbol je číslo z Vaší klubové karty uvedené za CCR.


Změny pro rok 2020 a dále:
12. ledna 2019 se na 56. Členském shromáždění členů MBKČR schválil návrh o výši členských příspěvků na rok 2020, které budou činit:

900,- Kč/kalendářní rok pro individuální členy základní členství

1.300,- Kč/kal. rok pro rodinná členství

300,- Kč/rok pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu

400,- Kč/rok rodinné členství pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu (platí pro jednoho z nich)

Členská MB karta bude od roku 2020 vyráběna i pro rodinného člena.

(Za rodinné členství se považuje i partnerství)

 

 

Individuální členství:
1x MBcards na slevy a vstup do MB Muzea, sleva při vstupu na akce klubu
Rodinné členství :
1x MBcards na slevy a vstup do MB Muzea pro jednu osobu, sleva při vstupu na akce klubu + sleva při vstupu na akce klubu pro 1 osobu (manželka, přítelkyně, manžel, přítel)

 

Děti mají startovné na akce klubu stejné.

 

Distribuce klubových karet na rok 2019 bude následující:

  • každé pondělí od 20:00 do 22:00 na schůzi MBKČR v zastoupení
    Mercedes-Benz na Stodůlkách

  • na srazech Mercedes-Benz klubu ČR

  • individuálně dle domluvy /poštou, osobně, …/ e-mail : pavol.vavra@mercedes-benz-klub.cz