Většina z nás mladších členů si už ani nedovede představit podmínky, v nichž musel MB klub ve svých počátcích existovat. Jsme proto rádi, že nám p. Dostálek poslal ofocenou část svojí šlenské legitimace Mercedes-Benz klubu Praha, dnes již historické hodnoty.

 

S díky tedy nabízíme k nahlédnutí i Vám!