Vítejte na stránkách nejstaršího Mercedes-Benz klubu na pevninském kontinentu!

Náš Mercedes-Benz klub byl zoložen roku 1963 a od roku 2000 je členem oficiální organizace MBCCI, sdružující všechny Mercedes-Benz kluby na světě. Více se dočtete v menu Historie klubu.

Klubové novinky

<< <  Stránka 2 z 13  > >>

19.03.2021
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec
Vážení veteránisté a členové Mercedes-Benz klubu!

Rádi bychom Vám touto cestou předali Vyjádření prezidenta FKHV ČR veteránské obci, k záležitostem týkajících se pozměňovacího návrhu novely zákona o provozu vozidel na poz. komunikacích, podaného 2. března 2021 panem poslancem Sadovským.
Děkujeme za vaší všeobecnou podporu!
Team FKHV
Mercedes-Benz klub Česká republika z.s. je členem Federace klubů historických vozidel.


18.03.2021
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

Vážené členky a členové klubu,

 

hlasování PER ROLLAM, které nahrazuje výroční členské shromáždění, bude zanedlouho u konce.

 

Jelikož jsme od Vás neobdrželi dostatek hlasovacích lístků, ještě jednou připomínáme, že s ohledem na potřebu schválení návrhů potřebných pro činnost klubu je nezbytné, aby odpověď zaslala nadpoloviční většina členů klubu. Organizovat náhradní hlasování opět per rollam by bylo komplikované a přinášející klubu a Vám zbytečné další výdaje.

 

Výkonný výbor potřebuje Vaši odpověď obdržet do 31. března 2021.

 

Víc informací o hlasování jste obdrželi v emailu ze dne 14. 2. 2021 (Zpravodaj 1/2021 + návrh usnesení členské schůze MBKČR)

 

Máte na výběr s více možností, z kterých ale každá vyústí v to, že nám hlasovací lístek budete muset zaslat poštou na adresu klubu.

 

1. Dokument „Návrh_usnesesní_SČ_MBKČR_2021.pdf“ si vytisknu, vyplním, podepíšu a zašlu na adresu klubu: Mercedes-Benz klub Česká republika, z.s. Daimlerova 2296/2, 149 00 Praha 4.

 

2. Nemám možnost si dokument vytisknout a žádám o jeho zaslání poštou na moji adresu. Následně obdržený dokument vyplním, podepíšu a zašlu na své náklady na adresu klubu.

 

3. Nemám možnost si dokument vytisknout, žádám o jeho zaslání poštou a nejsem schopen si obstarat obálku a poštovní známku, žádám tedy o zaslání též ofrankované obálky, do níž vložím vyplněný a podepsaný dokument, a obálku vhodím do poštovní schránky České pošty.

 

V případě, že si vyberete první možnost, nemusíte nám to sdělovat, ale rovnou dokument můžete zaslat.
V dalších případech Vás žádáme o zaslání Vašeho požadavku na email: info@mercedes-benz-klub.cz


Podmínkou pro hlasování je zaplacení členského příspěvku za rok 2020 nebo 2021.

 

Za výkonný výbor MBKČR si Vás dovoluji požádat, abyste věnovali hlasování pozornost.

 

 

Mgr. Petr Schweiner
Prezident MBKČR

 

V případě, že Vám Zpravodaj 1/2021 s přílohou do emailu nedorazil, tak nás neváhejte neprodleně kontaktovat na email : info@mercedes-benz-klub.cz15.02.2021
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

Vážení Mercedesáři.

S hlubokou lítostí Vás informujeme, že nás ve věku 75 let v neděli 7.února náhle opustil náš kamarád, kolega a dlouholetý člen našeho klubu pan Jaroslav Herink.

 

Čest jeho památce

 

 

Jménem Mercedes-Benz klubu ČR prosím přijměte naši upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.