56. Výroční členská schůze členů Mercedes-Benz klubu Česká republika.

Datum: 12.01.2019 00:00:00 do 23:59
Detaily:

 

Vážení členové klubu a příznivci značky.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na 56. Výroční členskou schůzi členů Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat díky pochopení a podpoře Mercedes-Benz v budověMercedes Forum na Chodově, Daimlerova 2, Praha 4, dne 12. 1. 2019 od 16:00 hodin.

 

Předběžný program členské schůze bude následující:

• Zahájení

• Volba mandátové, návrhové a volební komise

Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika

• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2018

• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů

• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard

• Zpráva mandátové komise• Zpráva technické komise - testace

• Zpráva o hospodaření• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2019

• Zpráva revizní komise za rok 2018

• Diskuze

• Schválení usnesení ČS MBK ČR

 

Na 19:30 je připravena večeře s výběrem ze dvou teplých jídel.

 

Těšíme se na Vás, a budeme čekat hojnou účast.
2019

Datum: 9 Ledna 2019 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 9 Března 2019 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 20 Dubna 2019 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 26 Dubna 2019 00:00 do 28 Dubna 2019 23:59
více >>
Datum: 17 Května 2019 00:00 do 19 Května 2019 23:59
více >>
Datum: 14 Června 2019 00:00 do 16 Června 2019 23:59
více >>
Datum: 9 Srpna 2019 00:00 do 11 Srpna 2019 23:59
více >>
Datum: 27 Září 2019 00:00 do 29 Září 2019 23:59
více >>
Datum: 8 Listopadu 2019 00:00 do 10 Listopadu 2019 23:59
více >>
Datum: 7 Prosince 2019 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 16 Prosince 2019 00:00 do 23:59
více >>