54. Vyroční sraz - Mercedesem na Mácháč

Datum: 25 Srpna 2017 00:00 do 27 Srpna 2017 23:59
Detaily:

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

Výroční sraz MB klubu ČR a majitelů vozů Mercedes-Benz

“Mercedesem na Mácháč“

ve spolupráci s KHV Praha ÚAMK

 

Vážení přátelé, mercedesáři !

 

Po dobrých historických zkušenostech z našeho srazu v Starých Splavech jsme se rozhodli, že letošní sraz zopakujeme ve stejném termínu na stejném místě.  Centrem srazu od 25.8.2017 do 27.8.2017  bude opět  hotelový komplex – Hotel Bezděz, kde se nám podařilo opět dohodnout  velmi výhodné podmínky.

 

V programu nebude chybět orientační soutěž podle itineráře , návštěva zajímavých míst, večerní, (pro vytrvalce noční) posezení s hudbou, popřípadě i tanec. Očekávanou třešničkou na dortu bude nedělní plavba parníkem s neformálním občerstvením po Máchově jezeře. Při sobotní etapě  bude  orientační rallye, slepá mapa,šipkový itinerář.

 

Už dnes si lze rezervovat nejlépe telefonicky ubytování v Hotelu Bezděz. Při rezervaci na tento termín však musíte uvést „ pro sraz Mercedes-Benz klubu“.

 

 

Program srazu

Pátek 25. 8. 2017
15,00 - 21,00 Príjezdy úcastníku do hotelu Bezdez Staré splavy,
registrace, ubytování úcastníku, grilování.

Sobota 26. 8. 2017
Rallye v zajímavém kraji ceskolipska, trasa cca 110 km
9,00 Start 1. etapy rallye, slepá mapa, šipkový ititnerár, merené úseky,
jízda na urcený cas, zvláštní úkoly na rallye, obed na trase.
14,00 Start 2. etapy, v cíli parking u zámku
15,30 Start 3. etapy, pred startem do 3. etapy jízda zrucnosti, zvláštní úkol
17,00 Cíl rallye
19,00 Vecere
20,00 Spolecenský vecer moderuje známý motoristický novinár Petr Šimek,
živá hudba a vyhlášení výsledku rallye, vyhlášení souteže elegance,
vyhlášení Miss Mercedes, vyhlášení smolare srazu, nejlepší ženská posádka

Nedele 27. 8. 2017
9,30 Vyjíždka lodí po Máchove jezeru
13,00 Ukoncení setkání a odjezd úcastníku

 

Poradatel si vyhrazuje právo na zmenu programu.

 

Ubytování a parkování

Na stránkách www.hotelbezdez-machovojezero.cz máte možnost  prohlédnout  si centrum srazu. V současné době je pro nás rezervována přiměřená očekávaná kapacita, ale po 15.7.2017  budou zbylá místa prodána jiným návštěvníkům. Proto doporučujeme rezervovat si už teď ubytování. .  Pokoje jsou na slušné úrovni, 2 – 3 lůžkové, s možností přistýlky, k dispozici budeme mít společné prostory i terasu, hotel je vybaven bazénem, saunou,  vířivkou  a regenerací.

 

Parkování aut je zajištěno na hotelových parkovištích, která budou přes  noc hlídána.  V okolí jsou možnosti dalšího ubytování, např. i v nedalekém kempu Staré Splavy, nevýhodou je však nutná vlastní doprava a určitě menší pohodlí.

 

Ceny za ubytování:

Hlavní budova:

osoba/noc, včetně snídaně  800 Kč, dítě do 12 let 250 Kč

 

Účastnické poplatky:

Akce  je z velké části dotována z prostředků MB klubu ČR.  V účastnickém poplatku  je přímo obsažen: sobotní oběd a večeře a jízda parníkem (samozřejmě včetně občerstvení a pití). Všechny ostatní společné náklady (hlídání vozů, pronájem sálů, technika, hudba, dotace na stravování dětí, ceny, pamětní samolepka, visačky, tisky, příprava rallye, kancelářské práce,…..) jsou hrazeny z prostředků klubu.

 

Účastnický poplatek (předpokládaný):

Členové MB klubu                 700 Kč     Nečlenové:                                    1 000 Kč

Děti do 6 let bez poplatku, děti 7-12 let 200 Kč

 

Kontakt na rezervace ubytování:

Lázeňský Vrch 216
471 63 Staré Splavy

Tel.: +420 487 872 551
GSM brána: + 420 602 650 649
Fax: +420 487 873 246

E-mail: hotel.bezdez@tiscali.cz

 

Za organizační výbor

 

Jan Horáček

ředitel srazu

 

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

Akce je zařazena v seriálu akcí vybraných do Poháru Federace, viz www.fkhv.cz.

 


 

PROPOZICE RALLYE „ Mercedesem na Macháč 2017„

Preambule:
Propozice jsou nastaveny tak, aby rallye mohlo vyhrát i nejpomalejší vozidlo ze startovního pole……

1. Organizace

Organizátorem rallye je Mercedes Benz Klub ČR společně s KHV Praha
Ředitel akce: Jan Horáček
Trasoví maršálové - plánování trasy: Bedřich Danda, Radek Kadeřávek, Oto Kuhn, Jiří Prouza, Michal Petr, členové SDH Dubá pp. Hoza, Tom Mazík ,p. Rajman a členové SDH Staré Splavy
Časomíra: exkluzivně UAMK
Technická přejímka vozidel:  Oto Matula
Hospodář : Ondra Smolík

2. Popis  rallye :  je vyhlášena  jako  rallye a test spolehlivosti  vozidel. Jednotlivé zkoušky nejsou koncipovány k dosažení maximálních rychlostí vozidel. Celá trať vede po běžných komunikacích a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Organizace chce připomenout, že vyžaduje dodržování veškerých rychlostních limitů ve městech i mimo ně a za jejich případné porušování a z toho vyplývající sankce nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.
Detailní plán soutěže se účastníci dostanou po příjezdu a registraci z roadbooku. Pokud bude třeba, o všech nutných změnách budou účastníci informováni formou rozpravy 20 minut před startem do 1. Etapy, tj  8,40 hod 26.8.2017 před hotelem Bezděz.

3. Zveřejňování výsledků
Výsledky budou zveřejňovány na místech k tomu předem určených. To platí pouze pro psané výsledky.

4. Přihlášení
Účastníci rallye musí vyplnit   po příjezdu na hotel Bezděz registraci večer v pátek 25.8.2017 od 19,00 do 21,00 nebo maximálně do 8,00 ráno 26.8.2017 !!!  Startovné pro letošní ročník činí 700,- Kč (osoba)pro člena a 1000,-Kč pro nečlena MBK.

5. Účastníci

5.1. Způsobilé automobily
Automobily způsobené pro rallye jsou  význačná vozidla značky Mercedes, která mají platnou technickou prohlídku pro jízdu po běžných silnicích nebo vlastní platný veteránský průkaz historického vozidla.

5.2. Prohlášení odpovědnosti
Účastníci (řidič/spolujezdec) a také majitelé aut a jejich registrovaní držitelé se účastní rallye na své vlastní riziko. Nesou výlučnou občanskoprávní a trestní odpovědnost za škody způsobené jimi nebo vozidlem, které používají. Podpisem své přihlášky se řidič a spolujezdec dohodli s organizátorem, že se vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu škody spojené s akcí „ Mercedesem na Macháč 2017„ , tedy s organizátorem, maršály, asistenty, záchrannou službou a dalšími osobami spojenými s organizací či jinými účastníky.
V případě, že vůz není vlastnictvím účastníka, se také vzdává jakékoliv nároku na náhradu škody ze strany vlastníka nebo registrovaného držitele vozidla.
Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na osobní škody způsobené z nedbalosti nebo úmyslné porušení povinností skupinou lidí, kteří benefitují z tohoto prohlášení odpovědnosti. Nevztahuje se ani na škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností ze strany skupiny lidí využívajících toto prohlášení odpovědnosti.
Toto vyloučení odpovědnosti je rovněž použitelné pro jakékoliv škody na vozidle způsobené fixací startovních čísel . Je povinnosti účastníka startovní čísla na vozidlo připevnit.
Pokud bude pro účastníky nemožné dokončit soutěž z důvodu zásahu vyšší moci či z bezpečnostních důvodů, nemají žádný nárok na vrácení startovného nebo jakoukoliv jinou kompenzaci.

5.3. Mediální zprávy

Podpisem přihlášky účastníci dávají souhlas organizaci ke zveřejnění výsledků všech součástí soutěže v médiích, které se události budou věnovat. Zároveň souhlasí s publikací fotografií sebe i svého vozidla.

6. Kontrola dokumentů

Každý soutěžící tým se musí ukázat na technické přejímce vozidel v ohlášeném časovém úseku kvůli kontrole dokumentů a technické kontrole způsobilosti vozidla. Řidič s sebou musí mít po celou dobu konání rallye platný řidičský průkaz a všechny doklady k vozidlu.
Během kontroly dokumentů předloží technický průkaz vozidla, případně veteránský průkaz či průkaz historického vozidla a doklad o povinném ručení vozidla či jiném druhu platného pojištění.
Kontrola způsobilosti vozidla je obecného rázu (kontroluje se výrobce a model, rok výroby, technický stav a způsobilost k jízdě, tzv. použité pneumatiky, světla a dokumenty k vozidlu). Každé vozidlo bude vybaveno  jednou nálepkou se startovním číslem umístěnou na čelním skle v pravo, přičemž tyto prvky ho identifikují jako soutěžní vůz. Tyto náležitosti musí být připevněny dle návodu na vozidlo před ukončením přejímky. Za žádných okolností nesmějí rallye cedule překrývat RZ (ani částečně).

7. Procedura rallye

7.1. Roadbook/ Jízdní kniha /měření trasy

Každá posádka obdrží při přejímce roadbook na 3 etapy. V nich bude pečlivě zakreslena celá trasa včetně vzdáleností a označení průjezdních kontrol (PK). Jakékoliv nutné změny budou oznámeny na oficiálně vyhlášeném místě event.. při rozpravě. Celá trasa bude vyznačena v roadbooku pomocí podrobného šipkového itineráře. Výpočet trasy je prováděn pomocí kalibrovaného tripmasteru ÚAMK . Na případné drobné odchylky od skutečnosti do vzdálenosti 10 m nebude brán zřetel. Itinerář je vytvořen tak, aby posádky zbytečně nebloudily a jsou v něm jasně vyznačeny  křižovatky či jakékoliv záludnosti, které se na trati objeví.

7.2.  Jízdní výkaz  (JV)

Součástí dokladů k rallye  budou jízdní výkazy (JV), na kterých budou vyznačeny časy startů a dojezdů jednotlivými etapami. Každý tým je za tyto JV zodpovědný. JV  musí tým osobně ukázat na kontrolních bodech (PK). Pokud bude nutné, účastníci se musí ujistit, že zápisy časomíry jsou správné. Jakékoliv změny provedené účastníky na místech v kartě vyznačených pro oficiální použití skončí diskvalifikací z hodnocení, pokud tyto změny nejsou potvrzeny časoměřičem.
Týmy, které nevrátí JV karty v cíli na vyznačených místech, budou penalizovány za všechny neprojeté průjezdní kontroly (PK), časové kontroly (ČK) a testy zvláštních zkoušek, ale zůstanou v celkovém hodnocení.

7.3. Startovní časy
Časy startů  budou zveřejněny  na startovacích hodinách a zapsány maršálem do JV.
Vozidla budou startovat v minutových intervalech. Časy na  JV budou taktéž uváděny pouze v celých minutách. Pozdní start (také kvůli technické poruše) bude penalizován dle bodu 8. 
Jediný oficiální čas je ten, který má organizace a je k vidění na startu každé etapy.

7.4. Etapy a časové kontroly/time control PK)
Rallye  je rozdělena do třech etap, které jsou monitorovány časovými kontrolami a  jsou označena značkou PK a žlutou vlajkou MBK a hodinami s aktuálním časem.  Váš osobní čas bude zapsán časoměřičem v momentě, kdy mu předáte v cílí etapy  JV. To znamená, že řidič i spolujezdec a vozidlo musí být v tu chvíli v těsném dosahu časomíry.
Řidič a spolujezdec jsou zodpovědní za předání JV , aby časoměřič mohl zapsat správný čas u stolečku časoměřičů (oficiální čas rallye).
Příklad:
Cílový čas: 11:23:51
Jízdní časy všech etap jsou zaneseny na  JV . Je zde zapsán čas od časoměřiče.

7.5. Za dřívější nebo pozdní příjezd do časové kontroly (ČK-PK) dostane účastník penalizaci dle seznamu penalizací . 
Časová kontrola se otevírá alespoň 15 min předtím, než je čas dojezdu prvního vozidla. Zavírá se  40 minut po teoretickém projetí posledního vozidla.
Minutí časové kontroly nebo příjezd ze špatné strany se penalizuje dle bodu 8.

7.6. Průjezdní kontroly

Na průjezdní kontrole komisař jednoduše potvrdí váš průjezd pomocí razítka nebo podpisu, čas se zde nezapisuje. Minutí PK znamená penalizaci dle  bodu 8.

Průjezdní kontrola se otevírá alespoň 15 min předtím, než je čas dojezdu prvního vozidla. Zavírá se maximálně 40 minut po teoretickém projetí posledního vozidla. 
Minutí průjezdní kontroly nebo příjezd ze špatné strany se penalizuje dle bodu 8.

7.7.1. Cílové časy

Všechny etapy se jedou v souladu s cílovými časy sepsanými v JV. Informace v roadbooku jsou navazující, samozřejmě s výjimkou změn, které ohlásí ředitel akce při rozpravě.

7.7.2. Měření času

Standardem měření času na testech pravidelnosti je 1 vteřina určeného a vypočteného času.!
Měření je prováděno pomocí stopek zn. HEUYR.
1 bod penalizace bude udělen za každou  vteřinu odchylky od cílového času, maximální penalizace činí 500 bodů za jednu etapu .


7.7.3. Slalom
Slalom bude vyznačen bránami z kuželů. Trasa slalomu n en í  vyznačena v roadbooku. Sražení, posunutí nebo minutí kuželu stejně jako zastavení mimo měřenou trasu bude penalizováno dle bodu 8.


7.7.4. Test pravidelnosti průměrné rychlosti
Za odchylku od stanoveného času bude penalizace za každou vteřinu 1 bod


7.7.5. Tajné kontroly
Tajná kontrola se může objevit kdykoliv.  Může být umístěna na přejezdu mezi jednotlivými etapami, následovat po nebo přímo v jiné etapě.

8. Systém bodování
-nenastartování vozidla do 20 vteřin…………………………………………………..  50 bodů  pozdní příjezd do časové kontroly cíli jednotlivé etapy-……………za každou vteřinu 1 bod  brzký příjezd do časové kontroly v cíli jednotlivé etapy…………….za každou vteřinu 1 bod zpoždění více než 40 minut při příjezdu do cíle jednotlivé etapy…………………. 1000 bodů minutí  časové kontroly-PK : ………………………………………………………..1000 bodů  minutí průjezdní kontroly PK s  komisařem ………………………………..……….1000 bodů průjezd do PK ze špatného směru: ……………………………………………………500 bodů  nesoutěžení v rámci vynechání určité části (například neprojetí cílem):…………… 1000 bodů - odchylka od cílového času nebo časů měřeného úseku, …………………………...za 1 s 1 bod (maximum 500 bodů)
Kromě jmenovaných penalizací může organizace ještě využít následující postihy:
sražení kuželu při jízdě zručnosti…100 bodů , posunutí kuželu…100 bodů, minutí brány z kuželů při slalomu 100 bodů , nepřejetí prkna oběma koly …100 bodů, spadnutí míčku ze lžíce ……100 bodů, za každou špatnou odpověď při testu….  20 bodů…………………………………………. za překročení povolené rychlosti na veřejných komunikacích …………… o 1 km…..10 bodů

9. Ex aequo (stejným dílem)
V případě, že dva týmy dosáhnou v celkovém hodnocení stejného počtu bodů, vítězí starší vůz. Pokud jsou body i tak shodné, vítězí vůz, který má nižší objem motoru.

9.1 Výměna řidičů a vozidel
Výměna řidičů, spolujezdců a vozidel je možná pouze v případě, že toto bylo nahlášeno organizaci před startem a následně schváleno. Na listu výsledků zůstane stejný řidič a spolujezdec, který byl uveden při přihlašování.

10. Protest
Protest proti průběžným výsledkům rallye mohou být podány do okamžiku 1 hodiny po ukončení rallye


11. Vyhlášení výsledků
Během závěrečného setkání se budou vyhlašovat výsledky. Trofeje čekají na vítěze následujících kategorií:
Celkové vítězství ve 3 kategoriích: první až třetí místo
1.kategorie- vozidla vyrobená do roku 1966
2.kategorie- vozidla vyrobená do roku 1987
3.kategorie- vozidla vyrobená od roku 1988
Vítězka soutěže Miss Mercedes
Smolař akce 
Nejvzdálenější účastník


12. Symboly a značky
PK – Průjezdní kontrola . Označená cedulí  PK a žlutou vlajkou
JV- jízdní výkaz       

Výsledková listina:

PROPOZICE RALLYE

„ Mercedesem na Macháč 2017„

Preambule

Propozice jsou nastaveny tak, aby rallye mohlo vyhrát i nejpomalejší vozidlo ze startovního pole……

1. Organizace

Organizátorem rallye je Mercedes Benz Klub ČR společně s KHV Praha

Ředitel akce: Jan Horáček

Trasoví maršálové - plánování trasy: Bedřich Danda, Radek Kadeřávek, Oto Kuhn, Jiří Prouza, Michal Petr, členové SDH Dubá pp. Hoza, Tom Mazík ,p. Rajman a členové SDH Staré Splavy

Časomíra: exkluzivně UAMK

Technická přejímka vozidel: Oto Matula

Hospodář : Ondra Smolík

2. Popis rallye : je vyhlášena jako rallye a test spolehlivosti vozidel. Jednotlivé zkoušky nejsou koncipovány k dosažení maximálních rychlostí vozidel. Celá trať vede po běžných komunikacích a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Organizace chce připomenout, že vyžaduje dodržování veškerých rychlostních limitů ve městech i mimo ně a za jejich případné porušování a z toho vyplývající sankce nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Detailní plán soutěže se účastníci dostanou po příjezdu a registraci z roadbooku. Pokud bude třeba, o všech nutných změnách budou účastníci informováni formou rozpravy 20 minut před startem do 1. Etapy, tj 8,40 hod 26.8.2017 před hotelem Bezděz.

3. Zveřejňování výsledků

Výsledky budou zveřejňovány na místech k tomu předem určených. To platí pouze pro psané výsledky.

4. Přihlášení

Účastníci rallye musí vyplnit po příjezdu na hotel Bezděz registraci večer v pátek 25.8.2017 od 19,00 do 21,00 nebo maximálně do 8,00 ráno 26.8.2017 !!! Startovné pro letošní ročník činí 700,- Kč (osoba)pro člena a 1000,-Kč pro nečlena MBK.

5. Účastníci

5.1. Způsobilé automobily

Automobily způsobené pro rallye jsou význačná vozidla značky Mercedes, která mají platnou technickou prohlídku pro jízdu po běžných silnicích nebo vlastní platný veteránský průkaz historického vozidla.

5.2. Prohlášení odpovědnosti

Účastníci (řidič/spolujezdec) a také majitelé aut a jejich registrovaní držitelé se účastní rallye na své vlastní riziko. Nesou výlučnou občanskoprávní a trestní odpovědnost za škody způsobené jimi nebo vozidlem, které používají. Podpisem své přihlášky se řidič a spolujezdec dohodli s organizátorem, že se vzdávají jakýchkoliv nároků na náhradu škody spojené s akcí „ Mercedesem na Macháč 2017„ , tedy s organizátorem, maršály, asistenty, záchrannou službou a dalšími osobami spojenými s organizací či jinými účastníky.

V případě, že vůz není vlastnictvím účastníka, se také vzdává jakékoliv nároku na náhradu škody ze strany vlastníka nebo registrovaného držitele vozidla.

Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na osobní škody způsobené z nedbalosti nebo úmyslné porušení povinností skupinou lidí, kteří benefitují z tohoto prohlášení odpovědnosti. Nevztahuje se ani na škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností ze strany skupiny lidí využívajících toto prohlášení odpovědnosti.

Toto vyloučení odpovědnosti je rovněž použitelné pro jakékoliv škody na vozidle způsobené fixací startovních čísel . Je povinnosti účastníka startovní čísla na vozidlo připevnit.

Pokud bude pro účastníky nemožné dokončit soutěž z důvodu zásahu vyšší moci či z bezpečnostních důvodů, nemají žádný nárok na vrácení startovného nebo jakoukoliv jinou kompenzaci.

5.3. Mediální zprávy

Podpisem přihlášky účastníci dávají souhlas organizaci ke zveřejnění výsledků všech součástí soutěže v médiích, které se události budou věnovat. Zároveň souhlasí s publikací fotografií sebe i svého vozidla.

6. Kontrola dokumentů

Každý soutěžící tým se musí ukázat na technické přejímce vozidel v ohlášeném časovém úseku kvůli kontrole dokumentů a technické kontrole způsobilosti vozidla. Řidič s sebou musí mít po celou dobu konání rallye platný řidičský průkaz a všechny doklady k vozidlu.

Během kontroly dokumentů předloží technický průkaz vozidla, případně veteránský průkaz či průkaz historického vozidla a doklad o povinném ručení vozidla či jiném druhu platného pojištění.

Kontrola způsobilosti vozidla je obecného rázu (kontroluje se výrobce a model, rok výroby, technický stav a způsobilost k jízdě, tzv. použité pneumatiky, světla a dokumenty k vozidlu). Každé vozidlo bude vybaveno jednou nálepkou se startovním číslem umístěnou na čelním skle v pravo, přičemž tyto prvky ho identifikují jako soutěžní vůz. Tyto náležitosti musí být připevněny dle návodu na vozidlo před ukončením přejímky. Za žádných okolností nesmějí rallye cedule překrývat RZ (ani částečně).

7. Procedura rallye

7.1. Roadbook/ Jízdní kniha /měření trasy

Každá posádka obdrží při přejímce roadbook na 3 etapy. V nich bude pečlivě zakreslena celá trasa včetně vzdáleností a označení průjezdních kontrol (PK). Jakékoliv nutné změny budou oznámeny na oficiálně vyhlášeném místě event.. při rozpravě. Celá trasa bude vyznačena v roadbooku pomocí podrobného šipkového itineráře. Výpočet trasy je prováděn pomocí kalibrovaného tripmasteru ÚAMK . Na případné drobné odchylky od skutečnosti do vzdálenosti 10 m nebude brán zřetel. Itinerář je vytvořen tak, aby posádky zbytečně nebloudily a jsou v něm jasně vyznačeny křižovatky či jakékoliv záludnosti, které se na trati objeví.

7.2. Jízdní výkaz (JV)

Součástí dokladů k rallye budou jízdní výkazy (JV), na kterých budou vyznačeny časy startů a dojezdů jednotlivými etapami. Každý tým je za tyto JV zodpovědný. JV musí tým osobně ukázat na kontrolních bodech (PK). Pokud bude nutné, účastníci se musí ujistit, že zápisy časomíry jsou správné. Jakékoliv změny provedené účastníky na místech v kartě vyznačených pro oficiální použití skončí diskvalifikací z hodnocení, pokud tyto změny nejsou potvrzeny časoměřičem.

Týmy, které nevrátí JV karty v cíli na vyznačených místech, budou penalizovány za všechny neprojeté průjezdní kontroly (PK), časové kontroly (ČK) a testy zvláštních zkoušek, ale zůstanou v celkovém hodnocení.

7.3. Startovní časy

Časy startů budou zveřejněny na startovacích hodinách a zapsány maršálem do JV.

Vozidla budou startovat v minutových intervalech. Časy na JV budou taktéž uváděny pouze v celých minutách. Pozdní start (také kvůli technické poruše) bude penalizován dle bodu 8.

Jediný oficiální čas je ten, který má organizace a je k vidění na startu každé etapy.

7.4. Etapy a časové kontroly/time control PK)

Rallye je rozdělena do třech etap, které jsou monitorovány časovými kontrolami a jsou označena značkou PK a žlutou vlajkou MBK a hodinami s aktuálním časem. Váš osobní čas bude zapsán časoměřičem v momentě, kdy mu předáte v cílí etapy JV. To znamená, že řidič i spolujezdec a vozidlo musí být v tu chvíli v těsném dosahu časomíry.

Řidič a spolujezdec jsou zodpovědní za předání JV , aby časoměřič mohl zapsat správný čas u stolečku časoměřičů (oficiální čas rallye).

Příklad:

Cílový čas: 11:23:51

Jízdní časy všech etap jsou zaneseny na JV . Je zde zapsán čas od časoměřiče.

7.5. Za dřívější nebo pozdní příjezd do časové kontroly (ČK-PK) dostane účastník penalizaci dle seznamu penalizací .

Časová kontrola se otevírá alespoň 15 min předtím, než je čas dojezdu prvního vozidla. Zavírá se 40 minut po teoretickém projetí posledního vozidla.

Minutí časové kontroly nebo příjezd ze špatné strany se penalizuje dle bodu 8.

7.6. Průjezdní kontroly

Na průjezdní kontrole komisař jednoduše potvrdí váš průjezd pomocí razítka nebo podpisu, čas se zde nezapisuje. Minutí PK znamená penalizaci dle bodu 8.

Průjezdní kontrola se otevírá alespoň 15 min předtím, než je čas dojezdu prvního vozidla. Zavírá se maximálně 40 minut po teoretickém projetí posledního vozidla.

Minutí průjezdní kontroly nebo příjezd ze špatné strany se penalizuje dle bodu 8.

7.7.1. Cílové časy

Všechny etapy se jedou v souladu s cílovými časy sepsanými v JV. Informace v roadbooku jsou navazující, samozřejmě s výjimkou změn, které ohlásí ředitel akce při rozpravě.

7.7.2. Měření času

Standardem měření času na testech pravidelnosti je 1 vteřina určeného a vypočteného času.!

Měření je prováděno pomocí stopek zn. HEUYR.

1 bod penalizace bude udělen za každou vteřinu odchylky od cílového času, maximální penalizace činí 500 bodů za jednu etapu .

7.7.3. Slalom

Slalom bude vyznačen bránami z kuželů. Trasa slalomu n en í vyznačena v roadbooku. Sražení, posunutí nebo minutí kuželu stejně jako zastavení mimo měřenou trasu bude penalizováno dle bodu 8.

7.7.4. Test pravidelnosti průměrné rychlosti

Za odchylku od stanoveného času bude penalizace za každou vteřinu 1 bod

7.7.5. Tajné kontroly

Tajná kontrola se může objevit kdykoliv. Může být umístěna na přejezdu mezi jednotlivými etapami, následovat po nebo přímo v jiné etapě.

8. Systém bodování

-nenastartování vozidla do 20 vteřin………………………………………………….. 50 bodů pozdní příjezd do časové kontroly cíli jednotlivé etapy-……………za každou vteřinu 1 bod brzký příjezd do časové kontroly v cíli jednotlivé etapy…………….za každou vteřinu 1 bod zpoždění více než 40 minut při příjezdu do cíle jednotlivé etapy…………………. 1000 bodů minutí časové kontroly-PK : ………………………………………………………..1000 bodů minutí průjezdní kontroly PK s komisařem ………………………………..……….1000 bodů průjezd do PK ze špatného směru: ……………………………………………………500 bodů nesoutěžení v rámci vynechání určité části (například neprojetí cílem):…………… 1000 bodů - odchylka od cílového času nebo časů měřeného úseku, …………………………...za 1 s 1 bod (maximum 500 bodů)

Kromě jmenovaných penalizací může organizace ještě využít následující postihy:

sražení kuželu při jízdě zručnosti…100 bodů , posunutí kuželu…100 bodů, minutí brány z kuželů při slalomu 100 bodů , nepřejetí prkna oběma koly …100 bodů, spadnutí míčku ze lžíce ……100 bodů, za každou špatnou odpověď při testu…. 20 bodů…………………………………………. za překročení povolené rychlosti na veřejných komunikacích …………… o 1 km…..10 bodů2018

Datum: 24 Března 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 21 Dubna 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 28 Dubna 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 8 Června 2018 00:00 do 10 Června 2018 23:59
více >>
Datum: 22 Června 2018 00:00 do 24 Června 2018 23:59
více >>
Datum: 31 Srpna 2018 00:00 do 02 Září 2018 23:59
více >>
Datum: 28 Září 2018 00:00 do 30 Září 2018 23:59
více >>