61. Výroční členské shromáždění členů Mercedes-Benz klubu Česká republika

Datum: 13.01.2024 00:00:00 do 23:59
Detaily:
Vážené členky, vážení členové Mercedes-Benz klubu ČR.


Dovolujeme si Vás pozvat na 61. Výroční členské shromáždění členů Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat v kongresovém sále III TOP Hotelu Praha****, Blažimská 1781/4, 14900 Praha 4 dne 13. 1. 2024 od 16:00 hodin.


Program členského shromáždění je následující:

• Zahájení
• Volba mandátové, návrhové a volební komise
• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika
• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2023
• Zpráva prezidenta o účasti klubu ve FKHV
• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard
• Zpráva mandátové komise
• Zpráva technické komise - testace
• Zpráva o hospodaření
• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2024
• Zpráva revizní komise za rok 2023
• Diskuse
• Schválení usnesení ČS MBK ČR


Nebude-li členské shromáždění v čase zahájení usnášeníschopné, koná se náhradní členské shromáždění se stejným programem téhož dne od 17:00 hod.


Na 19:30 je připravena večeře z výběrem 2 teplých jídel (svíčková s knedlíkem, řízek s bramborem)

- prosíme o nahlášení v rámci registrace na shromáždění, které zasílejte na events@mbklub.cz nejpozději do 31. 12. 2023.

Bez registrace je účast na shromáždění možná, ale nemůžeme členovi garantovat večeři.


Nápoje, vyjma vody si účastníci hradí na baru.


Je možnost objednat si ubytování v hotelu za cenu 1700 Kč - jednolůžkový pokoj/1900 Kč - dvojlůžkový pokoj za noc. Objednávky s heslem Mercedes 61 zasílejte na e-mail revenue@tophotel.cz.


Těšíme se na Vás, a budeme čekat hojnou účast.


Za Mercedes-Benz klub Česká republika

Mgr. Petr Schweiner


2024

Datum: 2 Ledna 2024 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 20 Dubna 2024 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 27 Dubna 2024 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 17 Května 2024 00:00 do 19 Května 2024 23:59
více >>
Datum: 24 Května 2024 00:00 do 26 Května 2024 23:59
více >>
Datum: 1 Června 2024 00:00 do 02 Června 2024 23:59
více >>
Datum: 7 Června 2024 00:00 do 09 Června 2024 23:59
více >>
Datum: 14 Června 2024 00:00 do 16 Června 2024 23:59
více >>
Datum: 16 Srpna 2024 00:00 do 18 Srpna 2024 23:59
více >>
Datum: 27 Září 2024 00:00 do 29 Září 2024 23:59
více >>