57. Výroční členská schůze členů Mercedes-Benz klubu Česká republika, z.s.

Datum: 11.01.2020 00:00:00 do 23:59
Detaily:
Dovolujeme si Vás pozvat na 57. Výroční členskou schůzi členů Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat díky pochopení a podpoře Mercedes-Benz v budově Mercedes Forum na Chodově, Daimlerova 2, Praha 4, dne 11. 1. 2020 od 16:00 hodin.

 

 

Předběžný program členské schůze bude následující:

• Zahájení

• Volba mandátové, návrhové a volební komise

• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika

• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2019

• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů

• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard

• Zpráva mandátové komise

• Zpráva technické komise - testace

• Zpráva o hospodaření

• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2020

• Zpráva revizní komise za rok 2019

• Volba prezidenta Mercedes-Benz klubu ČR

• Volba viceprezidenta Mercedes-Benz klubu ČR

• Volba výkonného výboru (hospodář, tajemník,…)

• Diskuze

• Schválení usnesení ČS MBK ČR

 

 

Na 19:30 je připravena večeře s výběrem ze dvou teplých jídel.

 


V případě, že chcete kandidovat do výboru klubu tak je možné se přihlásit na email info@mercedes-benz-klub.cz – kandidáti budou uvedeny na našem webu.

 

 

Těšíme se na Vás, a budeme čekat hojnou účast.