55. Výroční členská schůze členů Mercedes-Benz klubu ČR

Datum: 06.01.2018 00:00:00 do 23:59
Detaily:

Dovolujeme si Vás pozvat na 55. Výroční členskou schůzi členů Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat díky pochopení a podpoře Mercedes-Benz v budově Mercedes Forum na Chodově, Daimlerova 2, Praha 4, dne 6. 1. 2018 od 16:00 hodin.

Předběžný program členské schůze bude následující:
• Zahájení
• Volba mandátové, návrhové a volební komise
• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika
• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2017
• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů
• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard
• Zpráva mandátové komise
• Zpráva technické komise - testace
• Zpráva o hospodaření
• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2018
• Zpráva revizní komise za rok 2016
• Diskuze
• Schválení usnesení ČS MBK ČR

Na 19:30 je připravena večeře s výběrem ze dvou teplých jídel.

 

Jaroslav Větvička

prezident Mercedes-Benz klubu Česká republika2018

Datum: 24 Března 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 21 Dubna 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 28 Dubna 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 8 Června 2018 00:00 do 10 Června 2018 23:59
více >>
Datum: 22 Června 2018 00:00 do 24 Června 2018 23:59
více >>
Datum: 31 Srpna 2018 00:00 do 02 Září 2018 23:59
více >>
Datum: 28 Září 2018 00:00 do 30 Září 2018 23:59
více >>
Datum: 8 Prosince 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 17 Prosince 2018 00:00 do 27 Prosince 2018 23:59
více >>