55. Výroční členská schůze členů Mercedes-Benz klubu ČR

Datum: 06.01.2018 00:00:00 do 23:59
Detaily:

Dovolujeme si Vás pozvat na 55. Výroční členskou schůzi členů Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat díky pochopení a podpoře Mercedes-Benz v budově Mercedes Forum na Chodově, Daimlerova 2, Praha 4, dne 6. 1. 2018 od 16:00 hodin.

Předběžný program členské schůze bude následující:
• Zahájení
• Volba mandátové, návrhové a volební komise
• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika
• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2017
• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů
• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard
• Zpráva mandátové komise
• Zpráva technické komise - testace
• Zpráva o hospodaření
• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2018
• Zpráva revizní komise za rok 2016
• Diskuze
• Schválení usnesení ČS MBK ČR

Na 19:30 je připravena večeře s výběrem ze dvou teplých jídel.

 

Jaroslav Větvička

prezident Mercedes-Benz klubu Česká republika2019

Datum: 9 Ledna 2019 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 9 Března 2019 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 20 Dubna 2019 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 26 Dubna 2019 00:00 do 28 Dubna 2019 23:59
více >>
Datum: 17 Května 2019 00:00 do 19 Května 2019 23:59
více >>
Datum: 14 Června 2019 00:00 do 16 Června 2019 23:59
více >>
Datum: 9 Srpna 2019 00:00 do 11 Srpna 2019 23:59
více >>
Datum: 27 Září 2019 00:00 do 29 Září 2019 23:59
více >>