54. Výroční členská schůze členů Mercedes-Benz klubu Česká republika

Datum: 07.01.2017 00:00:00 do 23:59
Detaily:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat 7. ledna 2017 v budově Mercedes Forum na Chodově, Daimlerova 2, Praha 4, od 16.00 hodin.

 

Předběžný program členské schůze bude následující:

• Zahájení

• Volba mandátové, návrhové a volební komise

• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika

• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2016

• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů

• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard

• Zpráva mandátové komise

• Zpráva technické komise - testace

• Zpráva o hospodaření

• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2017

• Zpráva revizní komise za rok 2015

• Volba prezidenta Mercedes-Benz klubu Česká republika

• Volba viceprezidenta Mercedes-Benz klubu Česká republika

• Volba výkonného výboru Mercedes-Benz klubu Česká republika

• Diskuze

 

 

Jaroslav Větvička

prezident Mercedes-Benz klubu Česká republika2018

Datum: 24 Března 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 21 Dubna 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 28 Dubna 2018 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 8 Června 2018 00:00 do 10 Června 2018 23:59
více >>
Datum: 22 Června 2018 00:00 do 24 Června 2018 23:59
více >>
Datum: 31 Srpna 2018 00:00 do 02 Září 2018 23:59
více >>
Datum: 28 Září 2018 00:00 do 30 Září 2018 23:59
více >>