54. Výroční členská schůze členů Mercedes-Benz klubu Česká republika

Datum: 07.01.2017 00:00:00 do 23:59
Detaily:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat 7. ledna 2017 v budově Mercedes Forum na Chodově, Daimlerova 2, Praha 4, od 16.00 hodin.

 

Předběžný program členské schůze bude následující:

• Zahájení

• Volba mandátové, návrhové a volební komise

• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika

• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2016

• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů

• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard

• Zpráva mandátové komise

• Zpráva technické komise - testace

• Zpráva o hospodaření

• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2017

• Zpráva revizní komise za rok 2015

• Volba prezidenta Mercedes-Benz klubu Česká republika

• Volba viceprezidenta Mercedes-Benz klubu Česká republika

• Volba výkonného výboru Mercedes-Benz klubu Česká republika

• Diskuze

 

 

Jaroslav Větvička

prezident Mercedes-Benz klubu Česká republika2017

Datum: 22 Dubna 2017 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 10 Června 2017 00:00 do 11 Června 2017 23:59
více >>
Datum: 16 Června 2017 00:00 do 18 Června 2017 23:59
více >>
Datum: 25 Srpna 2017 00:00 do 27 Srpna 2017 23:59
více >>
Datum: 29 Září 2017 00:00 do 01 Října 2017 23:59
více >>
Datum: 6 Října 2017 00:00 do 08 Října 2017 23:59
více >>
Datum: 9 Prosince 2017 00:00 do 23:59
více >>
Datum: 18 Prosince 2017 00:00 do 23:59
více >>